LatestNews

Rozwój turystyki

Rozwój turystyki

turystyka (19)W obecnych czasach turystyka rozwija się z kilku powodów. Na świecie zauważalne są trendy, które sprawiają, że mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania usługami turystycznymi. W niektórych społeczeństwach, zamieszkujących przede wszystkim kraje cywilizowane i rozwinięte gospodarczo, ludzie mają coraz więcej czasu wolnego. To sprawia, że rośnie chęć odwiedzania nowych miejsc, poznawanie świata. Bogate społeczeństwa dodatkowo mają możliwości finansowe, by móc spełniać takie potrzeby. Liczba ofert sprawia, że ludzie mają możliwość wyboru konkurencyjnej opcji spędzenia wolnego czasu. Dane statystyczne pokazują, że liczba podróży w przeliczeniu na 1 osobę systematycznie wzrasta, jednocześnie także zauważalne jest to, że długość trwania takich wyjazdów staje się coraz krótsza. Na wzrost popularności turystyki wpływa także tendencja pokazująca, że wyjazdy aktywne stają się tak samo popularne w zimie, jak w lecie. Rozwój transportu, polepszenie warunków podróżowania sprawia, że również ludzie starsi decydują się na branie czynnego udziału w rozwoju turystyki.

Ciekawe wpisy o podróżach oraz hobby: